top of page

ROSNEFT

Rosneft-də nə məhsullar var?

MİNİK AVTOMOBİLLƏR ÜÇÜN

brend

məhsullar

özüllük

Magnum Ultratec

Magnum Coldtec

5w40

5w40

SAE 50

Magnum Maxtec

Magnum Cleantec

Rosneft

10w40

5w30

Standart

Sahara

Magnum Runtec

SAE 40

20w50

Magnum Racing

Maximum

15w40

SAE 60

TRANSMİSSİYA YAĞLARI

brend

məhsullar

özüllük

Kinetic Hypoid

Kinetic ATF

Kinetic MT

Rosneft

75w85

75w90

80w85

80w90

KOMMERSİYA AVTOMOBİLLƏRİ VƏ AVADANLIQLARI ÜÇÜN

Motor yağları

Transmissiya yağları

Xidmət mayeləri

Dəniz yağları

Gidravlika yağları

bottom of page