top of page
2630 ATF DEXRON 6 4L 2.png

ZIC ATF DEXRON 6

Dexron VI, Dexron III və ya Dexron II spesifikasiyası yağının tələb olunduğu bütün hallarda minik avtomobillərinin avtomatik transmissiyaları üçün tam sintetik "Filled for life" avtomatik transmissiya yağı.

YUBASE-nin xüsusi sintetik əsas yağı ilə hazırlanmışdır.

General Motors zavodlarında ilk doldurma yağıdır (lisenziya № J60003).

UYĞUNLUĞLAR

GM Dexron VI

bottom of page